Ny våtmark föreslås på Hagöns naturreservat

Halmstad har behov av en ny våtmark. Det menar Halmstads ornitologiska förening som nu har lämnat ett förslag till kommunen. De biologiska värdena i de två nuvarande våtmarkerna har till stor del gått förlorade när våtmarkerna görs om och används till annat.