Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bygga om och till nuvarande skola, eller bygga helt nytt – det är frågan som politikerna måste ta ställning till framöver. Bild: Roger Larsson/Arkiv
Bygga om och till nuvarande skola, eller bygga helt nytt – det är frågan som politikerna måste ta ställning till framöver. Bild: Roger Larsson/Arkiv

Ny skola på Vallås kan byggas på tre sätt

Tre förslag finns på hur framtidens skola på Vallås – med plats för 1 000 elever – ska byggas. I dagsläget lutar det åt en nybyggnation med start 2025. Prislappen ligger på nästan en halv miljard kronor.

Precis som många andra skolor i kommunen har Vallåsskolan vuxit ur sin kostym. I dag går det över 700 elever på F–9-skolan. Behovet av mer utrymme har lösts tillfälligt med paviljonger för eleverna i F–3.

Därmed klarar skolan sig några år framöver men på sikt är planen att den ska bli större och ha plats för ytterligare 300 elever.

LÄS MER: Vallås kan få ny skola i tre våningar

Nu har fastighetskontoret tagit fram en förstudie som presenterar tre olika alternativ på hur detta kan lösas. Förutom plats för 1 000 elever ingår även en grundsärskola för 45 elever samt tillhörande idrottshallar i planerna.

Bygga om eller bygga nytt

Alternativ ett innebär att nuvarande skola byggs om och till. Kostnaden, inklusive evakueringslokaler, uppgår i dagens prisläge till 451 miljoner.

I alternativ två byggs en helt ny skola i två etapper. Kostnad: 491 miljoner.

Sista alternativet är det som förstudien förordar. Detta innebär att skolan byggs i en etapp vilket skulle kosta 475 miljoner inklusive rivning av den gamla skolan.

Förstudien framhåller flera fördelar med att bygga nytt. En aspekt är att nuvarande skola har så många små prång och entréer att den inte upplevs som trygg och säker. Dessutom börjar byggnaden se slutet på sin tekniska livslängd.

Bättre arbetsmiljö

En nybyggd skola skulle bli säkrare, tryggare och ge elever och personal en bättre arbetsmiljö enligt förstudien. Det behövs heller inga ersättningslokaler eftersom skolan ska uppföras på den fria ytan bakom nuvarande skolfastighet, vilket innebär att nuvarande skolbyggnader kan användas under byggtiden.

Politikerna i samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av förstudien.

– Vi har ställt oss bakom förstudien som förordar nybygge i en etapp men inte gett något uppdrag att gå vidare med projektering och upphandling än. Det gör vi längre fram när vi närmar oss i tid och medel finns avsatta i budgeten, säger Jenny Axelsson (C), ordförande.

Eftersom skolan klarar behovet med paviljonger i några år framöver är tanken att projektering kan inledas 2023 med byggstart 2025.

– Det blir en lång produktionstid från 2025 och framåt så några år efter det kan man nog tänka sig en inflyttning, säger Jenny Axelsson.

LÄS OCKSÅ:

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!