Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Ny skola för 300 elever planeras i skogsområde

Ett första steg har tagits mot att bygga en ny F–3-skola för 300 elever på skogsområdet intill befintlig villabebyggelse på Furet. Ett stenkast bort är tanken också att bygga en förskola med åtta avdelningar. Men politikerna tar även höjd för annan kommunal service i området.

Som HP berättat har kommunen tidigare haft planer på att bygga en ny F–9-skola med plats för 750 elever någonstans i området Furet–Frennarp–Sannarp.

En förändrad befolkningsprognos har dock lett till att politikerna i barn- och ungdomsnämnden tänkt om. Behovet är inte längre lika stort och nämnden har flaggat för att det räcker med en F–3-skola med plats för 300 elever någonstans på Furet–Frennarp.

Tomt klar

Nu finns en tomt utpekad som lämplig för just en större grundskola. Det handlar om skogspartiet intill den befintliga villabebyggelsen utmed bland annat Furuvägen, Lärkvägen och Ormbunksvägen (se karta i bildspelet ovan).

Området har i Framtidsplan 2050 pekats ut som kluster för offentlig service och nu har samhällsbyggnadsutskottet gett klartecken för att gå vidare med planarbetet. En ny detaljplan för aktuellt fastighet, Halmstad 10:28, ska tas fram.

Tanken är att skapa en flexibel detaljplan så att även annan kommunal service tillåts. Skolan ska till exempel på sikt ha möjlighet att byggas ut för att kunna ta emot även årskurserna 4–9 och det ska även finnas plats för en idrottshall. Om det inte skulle finnas behov av en utbyggnad ska planen också tillåta alternativ service som äldreboende eller förskola.

– Från början var ju tanken en F–9-skola så vi gör detta för att inte låsa fast oss vid något. Med en flexibel detaljplan har vi utrymme för att bygga ut vid behov utan att göra om planen, säger utskottets ordförande Anna Fallkvist (M).

Dessutom är det ännu inte utrett om paviljongerna vid Furulundsskolan kan ersättas med permanenta lokaler, vilket är barn- och ungdomsnämndens förhoppning. Skulle en sådan utbyggnad av någon anledning inte gå att genomföra finns då alternativet att bygga ut skolan på Furet.

Förskola med åtta avdelningar

Förutom skolan har politikerna även gett grönt ljus för att arbeta vidare med en detaljplan för området mellan Frennarpsvägen och Skogsfruvägen som i dag består av en skogsdunge. Här är tanken att bygga en förskola med åtta avdelningar, men politikerna vill också i det här fallet att planen ska vara flexibel och även tillåta gruppbostäder.

Anledningen är att det råder viss osäkerhet kring vad som i framtiden händer med Frennarps byskola som i dag har cirka 100 elever.

– Det ska göras en utredning av byskolan och beroende på vad den kommer fram till så kanske vi lägger förskolan där. Därför vill vi inte låsa fast oss i detaljplanen, säger Anna Fallkvist.

Målet är att förskolan ska vara klar 2027 och skolan 2028. Båda detaljplanerna betecknas som mycket högprioriterade eftersom behovet av både skola och förskola är stort i området.

LÄS OCKSÅ: Nämnd ändrar planeringen för nya skolor i Halmstad

LÄS OCKSÅ: Bygge av skola skjuts upp – planerad särskola flyttas

LÄS OCKSÅ: Ny skola på Vallås kan byggas på tre sätt

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!