Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Ny skepsis mot äldreboenden – 23 lägenheter står tomma

I coronapandemins spår märks en ny skepsis mot att flytta till ett äldreboende. Just nu står 23 platser tomma i Halmstad, nästan alla hos privata aktörer.
– Det är unikt att vi har så här många lediga lägenheter under så lång tid, säger Gabriela Arvidsson, myndighetschef på hemvårdsförvaltningen.

I Halmstad finns totalt 869 lägenheter på 14 olika äldreboenden. De flesta boenden ägs och drivs av kommunen, medan fyra drivs av vårdkoncernerna Attendo, Vardaga och Norlandia.

För att få flytta till ett äldreboende krävs ett biståndsbeslut och kön och förmedlingen av lägenheter sköts av hemvårdsförvaltningen. Eftersom Halmstads kommun valt att tillämpa Lagen om valfrihetssystem, LOV, så har äldre rätt att välja boende, kommunalt eller privat, och kan vänta tills det blir en ledig plats.

Rädda för smittrisken

Gabriela Arvidsson berättar att man vid årsskiftet 2019/2020, det vill säga innan coronapandemin, hade cirka 100 personer i kö och knappast någon ledig lägenhet. I dag är läget ett helt annat.

– Det som händer nu går inte i linje med behovsprognoserna. Antalet ansökningar till äldreboenden ökar inte i samma takt och många kunder vill vänta med att flytta in. Merparten hänvisar till pandemin; att man är rädd för smittrisken eller restriktioner kring besökare, säger hon.

Den 26 mars stod 62 personer i kö till ett äldreboende i Halmstad. 37 av dem vill ha plats på en somatisk avdelning och 25 på demensboende.

Samtidigt stod 23 lägenheter tomma. Samtliga i kön har erbjudits plats, men alla utom en har tackat nej.

Elva platser lediga i nybygge

Det äldreboende som har flest lediga lägenheter är Norlandia Fyllinge, hela elva stycken. Boendet öppnade i september förra året, men har sedan dess aldrig lyckats fylla sina 54 platser.

– Så är det, men jag känner ingen större oro. Det är många som kommer hit och tittar och är intresserade. Min förhoppning är att vi ska ha fyllt på till sommaren, säger verksamhetschefen Kristina Johansson.

Att 11 av 54 platser står tomma påverkar förstås ändå verksamheten:

– Ja, vi startade med en annan personalstyrka än vad vi har nu. Vi har fått anpassa bemanningen efter inflyttningstakten, konstaterar Kristina Johansson.

Inte samma problem hos kommunen

Övriga lediga lägenheter är fördelade på olika platser (se faktaruta), men för tillfället är alla utom två på privata boenden. Ana Maria Chrysoulakis, verksamhetschef för de kommunala äldreboendena, säger att hon inte upplever att det är svårt att fylla platserna.

– Vi har då och då enstaka tomma rum, men det är inget bekymmer. Jag hoppas det beror på att vi gör ett bra jobb, säger hon och fortsätter:

– Under 2020 fanns det nog en viss oro kring smittspridningen, men nu när alla är vaccinerade så tror jag inte man tänker så, utan att det är behoven som styr.

Har rätt att välja tidpunkt

Garbriela Arvidsson menar att det är svårt att dra några slutsatser av att det finns fler tomma lägenheter hos de privata vårdgivarna.

– Det är mycket som spelar in. De flesta privata boendena ligger i centrum, medans kommunens är mer utspridda. Äldreboendet i Harplinge är det som har flest antal kunder i kö.

Men vad händer då om man tackar nej till en plats på äldreboende, oavsett orsak?

– Oavsett pandemin så är det alltid den enskilde som bestämmer var och när man vill flytta. Att flytta till ett äldreboende är en jättestor förändring och vi kan inte återkalla ett biståndsbeslut bara för att någon tackar nej. Problemet är att personen beviljats plats för att den har ett omfattande behov av omvårdnad. När man tackar nej kan det kan leda till sämre hälsa och välbefinnande, både på kort och lång sikt, säger Gabriela Arvidsson och fortsätter:

– Om någon tackat nej så erbjuder vi insatser i hemmet i väntan på en flytt till äldreboende, men det är ändå stor skillnad. På boendet finns personal dygnet runt om man behöver hjälp. Den stora utmaningen är personer med demenssjukdom som inte själva ser sitt behov av omvårdnad, trots att omgivningen gör det.

Samma trend i hela landet

Även Socialstyrelsen konstaterar i en rapport, som publicerade på måndagen, att betydligt färre flyttade in på särskilda boenden för äldre under 2020. I vissa regioner har andelen minskat med en dryg femtedel. Även andelen äldre som sökt och fått hemtjänst för första gången har minskat stort under pandemin.

– En del kunder kan bo hemma tack vore anhörigas stöd och hjälp. Och våra verksamheter försöker verkligen tillgodose behoven i hemmet. Förhoppningsvis kommer färre att tacka nej när pandemin är över, säger Gabriela Arvidsson.

Fakta: Kö och lediga lägenheter på äldreboenden

Den 26 mars stod 62 personer i kö till en lägenhet i ett äldreboende i Halmstad.

37 av dem vill ha plats på en somatisk avdelning och 25 på demensboende.

Samtliga har under veckan erbjudits plats, men alla utom en har tackat nej.

Vecka 12 fanns det totalt 23 lediga äldrelägenheter. De fördelar sig såhär:

– Norlandia Fyllinge: 11

– Villa Hertig Knut (Vardaga): 4

– Nissastrand (Attendo): 2 (varav en på demensavdelning)

– Nissabogatan (Attendo): 1

– Westerbergsgatan (Attendo): 3 (varav två på demensavdelning)

– Vallås (kommunägt/intraprenad): 1

– Oskarström (kommunägt): 1 (på demensavdelning)

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här