Ny röntgenenhet ska korta vårdköerna för hjärtpatienter

Nu dubblas Region Hallands kapacitet för undersökningar av - och ingrepp i - hjärtats kranskärl. Under onsdagen invigdes den nya enheten för kranskärlsröntgen vid Hallands sjukhus Halmstad, som förväntas kapa vårdköerna för patienter med till exempel kärlkramp.