Ny rapport slår fast att hotellet blir för högt och kompakt

Det planerade 16-våningshotellet vid Österskans har stött på nya hinder. Även den andra konsultrapport som kommunen låtit göra slår fast att byggnaden blir för hög och för kompakt.
– Platsen lämpar sig enligt min bedömning väl för att bebygga och utveckla som publik plats, men höjden är ett problem, säger Martin Åhrén, konsult.