Ny lekplatsplan: Färre men bättre – var tredje skrotas

I Halmstad finns i dag 105 kommunala lekplatser på allmän platsmark. Nu har teknik- och fastighetsförvaltningen sett över dessa och föreslår att nästan var tredje ska avvecklas. Flera mindre orter blir helt utan lekplats, enligt förslaget.
– Vi kan inte ha för många lekplatser att drifta, när vi egentligen inte har pengar för det, säger Sofia Brydolf, landskapsstrateg.