I fjol spenderade kommunen knappt 4,9 miljoner på resor med bil, buss, tåg och flyg inklusive kostnader för hotell och parkeringsavgifter.
I fjol spenderade kommunen knappt 4,9 miljoner på resor med bil, buss, tåg och flyg inklusive kostnader för hotell och parkeringsavgifter. Bild: Roger Larsson

Notan för resor minskade rejält i pandemins spår

Kommunens nota för resor minskade rejält i fjol. Nästan tio miljoner mindre spenderades på flyg, tåg, bilresor och hotell. Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande, tror på ett förändrat resemönster även efter corona.
– Jag tror att vi från och med nu alltid kommer att ställa frågan ”ska vi ses digitalt eller fysiskt”, säger han.

ANNONS
|

Fjolåret hann inte bli särskilt gammalt innan coronapandemin satte avtryck på allas vår vardag. Ökade restriktioner, reseavrådan och i vissa fall stängda gränser ledde också till ett kraftigt minskat resande.

Fysiska möten ersattes med digitala och Teams, Zoom och Google meet blev ett naturligt arbetsredskap både på arbetsplatser och i mångas hem.

En titt i kommunens resebokslut över 2020 bekräftar att resandet har minskat som en konsekvens av corona.

Minskning med nästan tio miljoner

I fjol spenderade kommunens tjänstepersoner och politiker (bolag ej inräknade) knappt 4,9 miljoner på resor med bil, buss, tåg och flyg inklusive kostnader för hotell och parkeringsavgifter.

2019 låg siffran på 14,5 miljoner och 2018 landade den på strax under 19 miljoner.

ANNONS

– Det är positivt att det har minskat. Jag jublar alltid när vi kan få ut mer nytta av varje skattekrona. Detta är pengar som kan användas till annat, säger Jonas Bergman.

Minskningen kom givetvis inte som någon överraskning.

– Det var ju väntat, det intressanta är hur det blir efter corona. Men jag tror nog att vi kommer att se ganska dramatiskt förändrade rese- och mötesvanor även efter pandemin, säger Jonas Bergman.

Sparar både tid och pengar

Om han får gissa tror han inte att kommunens resekostnad kommer att nå upp till tidigare nivåer på 17–18 miljoner även när pandemin är över. Situationen har helt enkelt tvingat fram digitala lösningar hos allt från kommuner och olika myndigheter till privata företag som inte hade detta sedan tidigare, menar han.

– Vi har blivit otroligt vana vid digitala möten, de är väldigt tidsbesparande och kostnadseffektiva. Jag tror att vi kommer att se en större andel digitala möten även när vi kan resa igen och så väljer man bara att resa när det behövs, för alla möten kan inte ersättas på ett bra sätt med digitala lösningar.

Men varför har detta inte skett tidigare, tekniken fanns ju även före corona?

– Absolut, men nu har allt blivit så standardiserat. Jag tror också att många tidigare var fast i gamla hjulspår för hur man ska mötas och då krävs i bland en extraordinär händelse som tvingar oss att tänka annorlunda. Nu har vi fått en teknisk mognad som människor och vi har också fått fram lösningar som fungerar väldigt bra, säger han och tillägger:

ANNONS

– Innan var det aldrig någon som ställde frågan om man skulle ses digitalt eller fysiskt men den frågan kommer man nog alltid att ställa från och med nu.

Kostnaden sjönk redan före corona

Redan före corona, 2019, sjönk resekostnaden med flera miljoner i kommunen.

Tror du att den digitala trenden kom smygande redan då?

– Det är svårt att svara på, det kan ha varit slumpen. Men det skedde rätt många byten av människor i politiken och på olika poster så det kan till viss mån ha varit en generationsfråga. Jag blev ju själv lite förvånad när jag kom in i kommunen över hur lite digitala vi var. Men det har skett en omställning och nu är vi i kapp.

Jonas Bergman påpekar att pandemin faktiskt har visat att alla fysiska möten går att ersätta med digitala.

– Det har vi lärt oss. Det blir inte alltid bra för man missar oerhört mycket av snacket och idéutbytet och mycket av det spontana och kreativa försvinner – men det går.

Väga varje fysiskt möte på guldvåg

Vilken typ av möten tycker du blir bättre av att man ses och vilka fungerar digitalt?

– Om jag träffar politiska kollegor från 20–30 andra kommuner och vi ska prata om hur man kan förbättra arbetsklimatet eller om skolfrågor då tror jag på fysiska möten. Man sitter i grupper och arbetar och står alltid i fikapauser och pratar och fångar upp idéer man hör. Den typen av samtal som sker naturligt har jag inte varit med om än så länge i digitala möten, säger Jonas Bergman och fortsätter:

ANNONS

– Men när det gäller beslutsmöten där vi till exempel har en extern konsult inne från Malmö eller Stockholm som ska göra en presentation, eller om det handlar om rena kunskapskonferenser med föreläsare, sådana möten tror jag i högre grad kommer att vara digitala.

Kommer du själv att förändra ditt resemönster när pandemin är över?

– Ja, jag har längtat efter den här utvecklingen och tycker det känns bra. Det är inte alltid jätteroligt att åka till Stockholm över dagen. Jag kommer att väga varje personligt möte på guldvåg, för man får otroligt mycket tid över när man inte sitter på tåg, i en bil eller i ett flygplan.

Fakta: Så mycket har kommunen lagt på resor

2015: 17,8 miljoner

2016: 14 miljoner

2017: 17,8 miljoner

2018: 18,9 miljoner

2019: 14,5 miljoner

2020: 4,9 miljoner

LÄS MER:Flygplatsen säger upp personal

LÄS MER:Hallandstrafiken summerar mardrömsåret 2020

ANNONS