Norske Bjarte ror från Norge till Finland – målgång efter fyra månader

Bjarte Vestøl vill slå ett slag för norska, traditionsbyggda roddåbtar. Han har gott om tid att tänka över det beslutet. Under fyra månader ror han från Kristiansand på norska sydkusten till Hurppu vid Finlands gräns mot Ryssland, via både Sverige och Danmark.