Norra utmarkens förskola kan stängas efter knappt fem år

Till en början stod den nybyggda paviljongförskolan på Norra utmarken tom. Efter att ha varit i drift i knappt fem år ska politikerna nu ta ställning till om verksamheten, som aldrig har varit fullbelagd, ska stängas. I dagsläget går 60 barn på förskolan som har plats för mer än det dubbla.