Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/8

Nej till ordningsvakter på Arenan - men kommunen försöker med city

För att ordningsvakter ska ha befogenhet att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer krävs att de agerar i ett så kallat Lov 3-område. Polisen avslog nyligen kommunens ansökan om att göra Rådhuset, Stora torg och Arenan till sådana områden – men kommunen ansöker nu i stället för hela centrala Halmstad.

Generellt har ordningsvakter befogenhet att upprätthålla allmän ordning vid säkerhetskontroller, offentliga tillställningar och lokaler där det serveras alkohol. Det innebär att de har rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer – och i samband med detta använda sig av tvångsmedel som normalt sätt är förbehållna poliser.

Dessa befogenheter kan ordningsvakterna även ha inom avgränsade områden, efter beslut av polismyndigheten, vilket regleras i tredje paragrafen i Lagen om ordningsvakter (Lov).

Fyra områden i dag

I dagsläget finns det fyra sådana Lov 3-områden i Halmstad: akuten på Länssjukhuset, Hallarnas köpcentrum, Halmstads tingsrätt och Migrationsverkets lokaler i Spenshult.

I år har Halmstads kommun även lämnat in en ansökan om att göra Rådhuset och Stora torg, inklusive alla intilliggande gator, till ett sådant område. Ansökan gällde även Halmstad Arena, inklusive skateparken, ishallen och simhallen, samt alla parkeringsytor intill.

Efter att Polismyndighetens rättsavdelning utrett ansökan fick kommunen nyligen avslag.

Ska vara restriktiv

I beslutet står att man ska vara restriktiv med att bevilja Lov 3-områden och att fyra kriterier måste uppfyllas för att en ansökan ska beviljas:

• Det ska finnas ett särskilt behov av ordningshållning på platsen.

• Ordningshållningen ska vara av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.

• Ordningshållningen ska vara av sådan art att det krävs personal med särskilda befogenheter.

• Polismyndigheten ska ha svårt att avdela det antal poliser som krävs för att upprätthålla allmän ordning på platsen.

Kan hanteras normalt

Bedömningen är att det inte framkommit att platserna, enligt lokalpolisområdets statistiska material, är så utsatta att det motiverar tillstånd enligt Lov 3. De ordningsstörningar som finns där bedöms kunna hanteras inom ramen för den normala polisverksamheten.

När HP får tag på kommunstyrelsens ordförande, Jonas Bergman (M), befinner han sig på semester i norra Sverige och har inte läst avslaget – utan får det uppläst av HP.

Är det inte konstigt att kommunen i ansökan framhåller vilken nära samverkan ni haft med polisen – men att lokalpolisområde Halmstad i sitt yttrande sedan avstyrker ansökan?

– Jag har pratat med flera chefer inom polisen om deras brist på resurser, men polisen har så klart en lag att förhålla sig till – och det är först när de ser vår ansökan som de kan ta ställning, säger Jonas Bergman.

Hela stadskärnan

Han hoppas nu i stället på den ansökan som i dagarna lämnats in för att göra hela stadskärnan till ett Lov 3-område.

Ansökan gäller innerstan, avgränsat av Brogatan, Karl XI:s väg, Fredrikvallsgatan, Norra vägen, Slottsvägen och Nissan.

Med hjälp av polisens statistik kan se att detta är kommunens mest brottsutsatta område.

– Området har tagits fram i samarbete med polisen, där man med hjälp av deras statistik kan se att detta är kommunens mest brottsutsatta område, förklarar Bergman.

Vad talar för att den här ansökan ska godkännas när ni precis fått nej till två områden som var mer avgränsade?

– Det vet man förstås aldrig säkert i förväg, men det här handlar om en politisk ambition att följa upp de medborgarundersökningar som gjorts – och där åtminstone delar av allmänheten upplever en otrygghet och att polisen inte har tillräckligt med resurser, säger Bergman och tillägger:

– I den här ansökan har vi i alla fall siffror på hur många polisanmälda brott det varit i centrum, exakt var de ska ha begåtts och vilken typ av brott det handlar om. Ju mer välgrundad en ansökan är, desto större chans brukar den ha att bli beviljad.

810 polisanmälda brott

I det sökta området har under åren 2019–2021 sammanlagt 810 brott polisanmälts. 400 av dessa var narkotikabrott, 258 våldsbrott (varav 13 rubricerats som våld mot kvinna), 106 tillgreppsbrott och skadegörelse samt 46 trafikbrott.

810 brott på tre år motsvarar i snitt fem–sex brott i veckan i centrum. Är det så mycket att polisen, som har sina lokaler ett stenkast från området ni ansöker för, inte klarar av att fixa det på egen hand?

– Jag kan inte avgöra om 810 brott är mycket eller lite, men jag vet från de undersökningar som gjorts att det även handlar om att folk upplever en otrygghet, säger Bergman.

Undviker av rädsla

I ansökan står att otrygghet kan uppstå när personer står i gäng och uppträder högljutt eller aggressivt. Det står också att en del av rädsla kan välja att undvika dessa platser – och att ”minskad genomströmning av allmänheten” kan leda till att de känns ännu otryggare.

– Satsningen på ordningsvakter är också ett led i kommunens arbete med att tidigt försöka fånga upp unga som är på glid.

Vad svarar du de SD-politiker som tycker att ni i alliansen bara snor deras förslag, men är besvikna över att ni inte gav deras motion om ordningsvakter i centrum stöd när den lämnades till fullmäktige i januari 2020?

– Principiellt är jag egentligen emot att kommuner ska sköta den statliga polisens arbete att upprätthålla den allmänna ordningen, men om det nu inte finns tillräckligt många poliser så måste vi göra något, säger Bergman.

– Sverigedemokraterna har motionerat om mycket utan att förankra det i någon budget, men våren 2020 lade vi i alliansen in fler kameror och ordningsvakter i vår budget – utifrån det som kom fram i den trygghetsutredning som vi tillsatt i december året före. Tyvärr röstades vår budget ner, bland annat av SD.

– Däremot fick vi igenom satsningen i budgeten 2021 med planeringsdirektiven för 2022 och 2023, med tre miljoner kronor om året till ordningsvakter i centrum.

I ansökan står att ordningsvakterna ska sitta med på polisens utsättningar före arbetspassen, att de ska ha radio/telefonsamband med polisen och att polismyndigheten ska kunna dirigera dem till de platser där de anses göra bäst nytta. Känns inte detta som att kommunen anställer extra personal till polisen?

– Jo, i praktiken är det så. De ska vara polisens förlängda arm.

LÄS OCKSÅ: SD-ettan beklagar att ingen nappade på motionen om ordningsvakter

LÄS OCKSÅ: Kommunen vill sätta upp tio kameror i stadskärnan

LÄS OCKSÅ: Polisen satsar på att höja upplevd trygghet

LÄS OCKSÅ: Polisen satsar på kameraövervakning

LÄS OCKSÅ: Efter buskörningen – nu förbjuds biltrafik nattetid på Brogatan

LÄS OCKSÅ: Nattvandrare upplever Brogatan som otrygg på helgerna

LÄS OCKSÅ: Otryggheten på Brogatan gör att flera vill flytta

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!