Nedläggningshotad vårdcentral blomstrar igen

Det har varit många turer kring Harplinge vårdcentral genom åren. Så pass många att alla patienter inte insett att verksamheten är i full gång igen.
– Här finns nu all kompetens utom psykolog och inom kort öppnar vi upp en äldretelefon, berättar verksamhetschefen Kiki Broholm.