Nedfallna träd blockerar väg

Nedfallna träd blockerade både väg 611 vid Wapnö och väg 581 vid Fyllinge. Personal från Trafikverket har varit på plats och åtgärdat blockeringarna.