Nämnd ändrar planeringen för nya skolor i Halmstad

Nya Vallåsskolan byggs för färre elever än planerat, en ny F–3-skola uppförs på Frennarp/Furet och paviljongerna på Furulundsskolan ersätts med en utbyggnad. Detta i kombination med nya skolor i centrum hoppas barn- och ungdomsnämnden ska lösa behovet av elevplatser på bästa sätt.