Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Nämnd vill stoppa hotellplaner på Österskans

Byggnaden är för hög och planerna strider mot kommunens översiktsplan. Det anser kulturnämnden som vill stoppa det planerade hotellbygget på Österskans. Men nämnden var inte enig.

Protesterna mot det planerade 16-våningshotellet på Österskans har varit omfattande. En överväldigande majoritet av dem som hittills yttrat sig över förslaget till ny detaljplan tycker att byggnaden blir för hög och anser inte att den passar in i stadsbilden.

LÄS MER: Tusentals går samman mot hotellplanerna vid Österskans

Nu sällar sig även kulturnämnden till denna skara. På senaste mötet låg ett förslag till yttrande på bordet som i huvudsak var positivt.

Men Tove Bergman (MP) valde att lägga fram ett eget yrkande som fick stöd av både S, V och SD.

Stämmer inte överens

Yttrandet går ut på att detaljplanen inte stämmer överens med vare sig kommunens översiktsplan eller stadsmiljöprogrammet. Dessa dokument slår bland annat fast att ny bebyggelse i den historiska stadskärnan ska passa in i omgivningen och att högre bebyggelse ska placeras utanför stadskärnan.

– En byggnad med 16 våningar är inte alls anpassad till den skala som finns i omgivningen, och hotellet kommer nästan helt att ligga inom den historiska stadskärnan enligt den karta som finns i stadsmiljöprogrammet, säger Tove Bergman.

Byggnaden är både för stor och för hög för den aktuella platsen och arbetet med detaljplanen bör därför avbrytas omgående, enligt yttrandet.

Vill se alternativ detaljplan

I stället bör en alternativ detaljplan för området tas fram där ny och mer småskalig bebyggelse i första hand placeras i områdets norra del, närmare teatern, enligt nämnden.

– Det är viktigt att förvandla Österskans från trafikplats till mötesplats och därför behövs en ny detaljplan. Men inriktningen på den bör vara att förstärka de kvaliteter i området som redan finns och utveckla grönstråket längs Nissan, säger Tove Bergman.

Anna Ginstmark (C), ordförande, menar att Tove Bergman hänvisar till dokument som snart inte längre är aktuella.

Tove Bergman kontrar:

– En översiktsplan och ett stadsmiljöprogram gäller tills dess att fullmäktige har antagit ett nytt och om man inte tycker att de ska följas måste man åtminstone skriva det i detaljplanen, vilket man inte har.

Förvirring

Eftersom viss förvirring uppstod på sittande möte kontaktades planchef Mila Sladic som fick förklara vad som gäller. Till HP säger hon så här:

– Rent formellt gäller dokumenten som vägledning för vårt arbete, men att vi har startat arbetet med en ny översiktsplan innebär att de kanske inte är aktuella i alla sina delar. Det finns ett tydligt ställningstagande att dessa är föråldrade och ska omarbetas och anpassas till nya förutsättningar.

Allianspartierna valde efter diskussion att rösta på liggande förslag med tillägget att det finns en oro över ljudnivån från trafiken med tanke på det kulturtorg som planeras – men fick se slaget förlorat.

”Ko-vändning”

– Vi var lite överraskade över att framförallt S valde att haka på Toves yttrande. Det kändes som att de gjorde en riktig ko-vändning i vår nämnd, säger Anna Ginstmark.

Men det håller inte Eva-Marie Paulsson (S), vice ordförande, med om.

– Det handlar om att ny kunskap och information kom från Tove som jag stöttar utifrån ett kulturperspektiv. Det känns som att kulturtorget kommer i skymundan och att kulturen inte får den framträdande plats som vi önskar och vill. S är för ett hotellbygge och partiet kommer att ha en vidare diskussion om detta, men med mina kulturglasögon kändes det rätt att göra så här, säger hon.

C och M valde att reservera sig mot beslutet att anta Tove Bergmans yttrande.

LÄS FLER ARTIKLAR I ÄMNET HÄR:

LÄS MER: För högt och fult vanlig åsikt om planerat hotell

LÄS MER: Protester mot hotellet vid Österskans

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här