MTA skjuter planerat bygge av radhus på framtiden

MTA har bett om uppskov för att dra i gång bygget av sina planerade radhus på Ranagård. Hittills har 5 hus byggts, men bolaget har inte lyckats hitta köpare till dessa och vill därför avvakta med de resterande 16.
– Det är tuffare tider men det är inte nattsvart. Vi kommer att genomföra detta, säger bolagets vd Andreas Granberg.