Miljöpartiet vill vässa klimat- och miljöpolitiken samt värna kulturen och skolan i Halmstad. Ett förslag är att flytta Kulturskolans verksamhet till ett nytt, eget anslagsområde, och skjuta till 29,31 miljoner kronor per år.
Miljöpartiet vill vässa klimat- och miljöpolitiken samt värna kulturen och skolan i Halmstad. Ett förslag är att flytta Kulturskolans verksamhet till ett nytt, eget anslagsområde, och skjuta till 29,31 miljoner kronor per år. Bild: Roger Larsson/HP Arkiv och Jari Välitalo/HP Arkiv

MP vill satsa på kultur, skola och omställning

Miljöpartiet i Halmstad vill vässa klimatpolitiken och satsa på kultur och skola. Partiet lägger inget eget budgetförslag för 2021–2025. Däremot ska de påverka och sätta sin gröna prägel på nästa års budget.

ANNONS
|

Miljöpartiet är självständiga och inte kopplade till något av de andra partiernas budgetförslag. Deras yrkanden inför onsdagens budgetfullmäktige koncentrerar sig på 2021, och utgår från den pågående coronapandemin och de miljö- och klimatutmaningar som Halmstad, Sverige och världen står inför.

Tuffare miljöpolitik

MP vill skärpa till Halmstads klimatmål. Exempelvis yrkar de på att Halmstads kommun ska vara fossilfri senast år 2030.

Kommunen behöver dra sitt strå till stacken om vi ska nå de klimat- och miljömål som satts upp inte bara i Sverige utan också globalt, menar Ola Nilsson (MP), partiets gruppledare i fullmäktige.

– Vi tycker att målet i det nuvarande planeringsdirektivet är för otydligt. Det står något i stil med att vi ska ”aktivt ska jobba med klimatpolitik”. Vi tycker det är en självklarhet och vill se en lite skarpare formulering, säger han.

ANNONS

Exempel på åtgärder som kan vidtas är att kommunens fordon drivs på förnybar energi, att fastighetsbeståndet energieffektiviseras och energiförsörjningen övergår till utsläppsfria alternativ.

Partiet vill också se ett extra anslag till solceller, hyrcykelsystem och laddinfrastruktur, samt ett utökat antal biogastankställen.

Skola och kultur

Skolan och kulturen är särskilt viktiga områden att värna i tiden under och efter covid-19, menar MP. Därför föreslår de slopade besparingskrav på barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden.

– Det har skett neddragningar inom dessa områden i flera år. Det får räcka nu, särskilt med tanke på att dessa verksamheter blir ännu viktigare i den rådande pandemin, och tiden efter, säger Ola Nilsson.

Ett välmående kulturliv skapar förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid, vilket i sin tur leder till hälsa och livskvalitet, menar partiet.

MP vill sätta kulturskolans anslag till 29,31 miljoner kronor per år. De vill också flytta verksamheten till ett eget anslagsområde – så som det var tidigare.

I nuläget ligger kulturskolan inom barn- och ungdomsnämnden. Från den rödgröna oppositionen har kritik riktats mot att verksamheten används som en budgetregulator.

Miljöpartiet vill också utöka bidrag till samhällsföreningarna och det lokala kulturlivet. Som ett extra corona-stöd för det lokala kulturlivet föreslår de 2 miljoner år 2021 och 2 miljoner år 2022.

ANNONS

Vill behålla skatten på samma nivå

Alliansen vill sänka skatten medan Vänsterpartiet har öppnat för en skattehöjning. Likt Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar MP på en oförändrad skattesats (20,98 procent).

Vilken budget som vinner, och hur det vinnande förslaget kommer se ut, avgörs på onsdagens kommunfullmäktige.

Fakta: Övriga yrkanden från Miljöpartiet

• Nytt investeringsanslag ”Solcellslösningar, kommunala fastigheter” tillförs budgeten med 2 miljoner kronor 2021 och därefter 5 miljoner kronor per år.

• Nytt investeringsanslag Idrottshall Simlångsdalen tillförs med 25 miljoner kronor i planen för 2023.

• Investeringsanslag ”Laddinfra kommunal verksamhet” ökas till 3 miljoner 2021 och 5 miljoner 2022–2025

• Investeringsanslag ”lekplatsförnyelse” 5 miljoner kronor per år. Samt 1 miljon kronor per år i extra medel till förbättrad drift av lekplatser.

• Investeringsanslag läggs till för ”Ett levande centrum och kulturstråk Nissan” 7 miljoner kronor per år.

• Budgeten för Halmstads flygplats AB minskas till 12 miljoner kronor 2021, 10 miljoner 2022 och därefter 5 miljoner per år.

• Investeringsbudget för flygplatsen minskas till 9 miljoner 2021.

• Budgeten för Destination Halmstad AB ökas med 2 miljoner kronor per år för att göra det möjligt för bolaget att ha lägre taxor vid uthyrning av lokaler i Halmstads teater till det lokala kulturlivet.

• Avkastningskravet på HFAB sätts till 3 procent per år. Bolaget får dessutom ett mål om nyproduktion på minst 300 bostäder om året.

• Avkastningskravet på Halmstads stadsnät sätts till 3 procent per år. Syftet är att göra det möjligt för bolaget att se till att 100 procent av kommuninvånarna kan erbjudas fiber.

• Utredning om förutsättningar för kallbadhus i Halmstad. 500 tusen kronor år 2021.

• 2 miljoner kronor per år läggs till för ökat inköp av ekologisk mat.

ANNONS