Moskémarken på Fyllinge har blivit dubbelt så dyr

Kommunen erbjuder på nytt ett markavtal på Fyllinge där Islamiska barn- och kulturföreningen vill bygga en moské. Eftersom markpriset stigit får föreningen nu betala dubbelt så mycket för samma tomt. Den förra markreservationen revs upp av kammarrätten för ett år sedan.