Moskébeslutet prövas i högsta instans

Ska kommunens beslutsordning anpassas efter om ett markavtal riskerar att uppmärksammas i media? Den frågan ska nu Högsta förvaltningsdomstolen ta ställning till i frågan om moskébygget på Fyllinge.