Morgnar och kvällar är risken störst att elen stängs ner

Om Sverige hamnar i en situation där elen inte räcker till, kommer delar av elnätet att släckas ner under planerade former. För dig och mig blir det ungefär som ett vanligt strömavbrott – med en skillnad: Det kan pågå betydligt längre. Hallandsposten har tagit reda på när en nedstängning är mest trolig och hur du kan förbereda dig på bästa sätt.