Moderaterna backar från beslutad plan – vill skjuta upp bostäder i Frösakull

M gör en kovändning i frågan om att bygga cirka 180 nya bostäder i centrala Frösakull – trots att de finns med i den nyligen klubbade utbyggnadsplanen. Partiet vill skjuta byggnationen på framtiden vilket även påverkar utvecklingen av ortens centrum. Orsaken uppges vara att befintligt vägnät inte klarar mer trafik – och att man vill ”lyssna på sina väljare”.
Frågan splittrar styret Ansvar för Halmstad som väljer att lyfta den till högre instans.