Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Högskolans HR-chef Joakim Stierna ville inte svara på frågor när experter vid Universitetssjukhuset i Linköping gjorde en arbetsmedicinsk utredning av vad som hänt professor Gunnar Johansson.

Mobbning orsade hjärtbesvär enligt utredare

En arbetsmedicinsk utredning som gjorts vid Universitetssjukhuset i Linköping slår fast att Gunnar Johanssons förmaksflimmer orsakats av brister i Högskolans arbetsmiljö – framför allt mobbning. I ett brev till rektorn rekommenderar utredarna att professorn får en seriös ursäkt.

Gunnar Johansson anser att Högskolan i Halmstads egna försök att utreda det som drabbat honom är partiska. Därför bad han arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping att göra en utomstående utredning.
Resultatet skickades i mitten av juni till rektor Mikael Alexandersson, men när HP försökt få ut handlingen har rektorn vägrat med hänvisning till sekretess. Att tidningen fick en fullmakt av Gunnar Johansson spelade ingen roll, enligt Alexandersson.
Nu har HP ändå fått en kopia av Gunnar Johanssons exemplar och då kunnat se att den riktar hård kritik mot Högskolan.
I utredningen, som gjorts av en specialistläkare och en legitimerad psykolog, dras nämligen slutsatsen att ”patientens ohälsa orsakats av brister i arbetsmiljön”.
Där står bland annat att ”den skadliga exponeringen utgörs i detta fall av mobbning, vilket är en särskilt allvarlig form av kränkande särbehandling”.
Man kan också läsa att mobbningen lett till ”stora svårigheter för patienten att lita på arbetsgivarens företrädare”.
Bland rekommendationerna står att ”patienten bör få en seriös och allvarligt menad ursäkt”.
Dessutom påtalas vikten av att arbetsåtergång och rehabilitering sker genom ”ett nära och tillitsfyllt samarbete med patienten”.
Utredarna skriver också att rektor, som högsta arbetsmiljöansvarig på Högskolan, måste skydda patienten ”mot förnyad exponering”.
Under arbetet med utredningen har olika personer med knytning till Högskolan fått svara på frågor. Anmärkningsvärt är då att Gunnar Johanssons verksamhetschef Mattias Nilsson, akademichefen Anders Nelson samt den personalansvarige HR-chefen Joakim Stierna samtliga avstått från att svara.
– I stället för en oberoende utredning ville de göra sin egen, kommenterar Gunnar Johansson.
HR-chefen Joakim Stierna hänvisar till att Högskolan i Halmstad vill hålla sig till den företagshälsovård som man har upphandlat.
– Därför ansåg vi inte att det fanns något behov av en ytterligare utredning, säger han och tillägger:
– Men nu när den har skickats till oss och diarieförts ser vi den som en del av vårt totala underlag. En del där Gunnar Johanssons bild av vad som hänt kommer fram.
Gunnar Johansson anser å sin sida att företagshälsovården ofta går på uppdragsgivarens linje när den ”vill behålla en stor och viktig kund”.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här