Miljöpartiet föreslår att politiker ska utbildas i klimatfrågor

Ett förslag från en kommuninvånare blev till en motion från Miljöpartiet. Och nu ser det ut som att idén att klimatutbilda politiker och på sikt kanske även kommunens personal har fallit i god jord.
– Det är jätteroligt, för detta är en övergripande ödesfråga, säger Ola Nilsson (MP).