Miljonbelopp har lagts på utbildningar och konsulter

Över 1,2 miljoner landar notan på för utbildningar och konsulter i syfte att införa hälsosamma scheman i Halmstad. Utöver det har en HR-strateg anställts som projektledare och övrig involverad personal har lagt oräkneliga timmar på det nya arbetssättet.
– Konsulter har varit nödvändiga, vi har behövt hjälp, säger Charlotte Svensson, HR-direktör.