”Militanta och skapar otrygghet”

Nordiska motståndsrörelsen har vuxit fram och beskrivs som den dominerande aktivistgruppen i vit makt-miljön. Deras närvaro polariserar och förstärker rasismen.

ANNONS
|

Stiftelsen Expo tvekar inte inför att beskriva Nordiska motståndsrörelsen som nazister. Rörelsen uppmuntrar till våld och använder sig bland annat av begrepp som att ”folkförrädare” ska straffas.

I propagandaarbetet ingår bland annat att sympatisörer klistrar upp dekaler och sätter upp affischer runt om i stadsmiljöer. En affisch har exempelvis en hängsnara och texten: ”Reserverad för folkförrädare”.

– De vill att vi ska säga nationalsocialister, men inom forskningen och bland dem som studerar dem är det vanligaste att man kallar dem nazister. De framhåller beteckningen som ett skällsord och skyller det på judarna, precis som de skyller allt som är dåligt eller kritiskt på judarna beskriver Jonathan Leman, researcher för Expo.

ANNONS

Läs även:Naziaktivist: ”De tillhör inte vår ras”

Stiftelsen Expo har som ambition att utmana intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete och genom att engagera antirasister. Stiftelsen har verkat sedan 1995 och har intolerans som ett samlingsbegrepp för olika former av hatläror, som exempelvis antisemitism, islamofobi och homofobi.

Jonathan Lemans uppfattning efter att ha granskat Nordiska motståndsrörelsen är att organisationen rustar för att om det behövs ta till ett väpnat, våldsamt och revolutionärt angrepp på samhället för att nå sitt mål.

– De är inte i den fasen nu, nu bygger de upp sin medlemsbas, sprider sin propaganda och försöker radikalisera personer som hyser främlingsfientliga och rasistiska åsikter till att anamma Nordiska motståndsrörelsens och nazismens idéer.

– Men även i den här fasen visar de en militans, de uppmuntrar medlemmarna att bära kniv. De angriper till exempel kritiska personer med grovt våld. En person i Åkersberga som var kritiskt till deras propaganda blev misshandlad. Medan de kallar det för självförsvar, berättar Jonathan Leman.

En film på organisationens hemsida, nordfront.se, visar klipp från när medlemmar i Västsverige var i Göteborg och delade ut flygblad. Flera förbipasserande ses reagera starkt på gruppens närvaro och flera sekvenser speglar de aggressioner som uppstår.

– Det var i samband med Pride, man ser bland annat hur en aktivist från Åmål håller en person i ett grepp under armen och slår denne i huvudet, fortsätter Jonathan Leman.

ANNONS

I en egen reflektion över händelsen och andra konfrontationer under samma dag skriver redaktionen för nordfront.se att ”aktiviteten var mycket lyckad” och att man ”visade att ingen ska sätta sig upp mot Motståndsrörelsen”.

I sin analys av utvecklingen ser Expo att organisationen ökat sin synlighet och att man haft allt fler utåtriktade aktiviteter i Halmstad på senare tid. Utvecklingen är oroande.

– Det är allvarligt om den här typen av grupper etablerar sig. Nordiska motståndsgruppen är en liten organisation, men de har ökat under förra året sedan Svenskarnas parti lades ned och är nu den dominerande aktivistgruppen inom den här miljön. De lyckas få personer ifrån andra grupper att haka på dem. De verkar nå ut på ett annat sätt än tidigare. Vid deras uppmärksammade demonstration i Borlänge 1 maj lyckades de samla 300-400 personer, säger Jonathan Leman och konstaterar:

– Det är oroande eftersom det förstärker rasismen på orten. Närvaron av propagandan påverkar stämningsläget. Det polariserar och skapar en otrygghet. Det är en organisation som beväpnar sig och har en effekt som stimulerar och uppmuntrar till våld genom sin propaganda.

Fakta: Nordiska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen är, enligt Expos granskning, en grupp som beväpnar sig, som i ett längre perspektiv har en våldsam revolution på dagordningen och som redan nu har en effekt av att stimulera och uppmuntra ett politiskt våld.

Enligt rörelsens egen information är den en kamporganisation och numera också ett registrerat politiskt parti som ska ställa upp i nästa val. Tanken är att samla ett motstånd till ”den folkmordspolitik” som i dag drivs igenom i Sverige, bland annat.

ANNONS