Migrationsverket kritiseras efter flytt av barnfamiljer

Efter flera år i Sverige tvingar Migrationsverket barnfamiljer att lämna sina lägenheter för att flytta in i ett litet rum på Spenshult. Hanteringen kritiseras av flera organisationer för att inte ha barnens behov i fokus.
– Det har inte varit bra för barnen här, med bråk, droger och mycket psykisk ohälsa, säger Lina Andersson från Svenska kyrkan.

ANNONS
LocationOskarström||

Ett minskat antal asylsökande med besparingar som följd ligger bakom Migrationsverkets beslut att dra ner på antalet tillfälliga lägenheter och andra typer av boendeplatser i mindre kollektiva boenden.

En konsekvens är att ett stort antal barnfamiljer som i flera års tid har bott i lägenheter runt om i landet tvingas tillbaka till myndighetens två stora förläggningar i Spenshult utanför Halmstad och Restad gård i Vänersborg.

Reagerar kraftigt

Beslutet kritiseras av både Rädda barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan, som alla är engagerade i att aktivera de boende på Spenshult.

– Vi har reagerat kraftigt mot att man flyttar barn hit till en miljö som vi anser är olämplig. Dessutom rycks de upp från sin trygghet mitt i en skoltermin, säger Mikaela Westerberg från Röda korset.

ANNONS

Alla tre organisationer berättar att det fanns ett stort antal barn på förläggningen i samband med att den öppnade i december 2016.

– Vi hade uppemot 180 barn här som mest och då fanns det också väldigt mycket aktiviteter i gång för dem. Allt sådant har försvunnit i takt med att antalet barn minskat. Innan barnfamiljer började flyttas hit för ungefär en månad sedan hade vi ett 20-tal barn och mestadels bebisar, säger Lina Andersson.

LÄS MER:Barnfamiljen känner sig inte trygg på Spenshult

Organisationernas bild är att barnfamiljer prioriterades bort från Spenshult för att miljön ansågs olämplig.

– Det är en tung miljö här, med bråk och missbruk och väldigt många som av naturliga orsaker mår psykiskt dåligt. Det var inte bra för barnen. I stället flyttades de till små lägenheter, ofta små och sunkiga, men det var fantastiskt för dem för de kunde i alla fall skapa sig ett litet hem, säger Lina Andersson.

Zarah Karimi från Rädda barnen tillägger:

– Familjer som har bott jättelänge i egna lägenheter ska nu plötsligt flytta tillbaka till en förläggning och det är fruktansvärt för dem. Barnen är rädda och tycker det är otryggt att dela toalett, kök och andra utrymmen med andra. En flicka trodde att de var tillbaka i flyktinglägret som de var i tidigare.

ANNONS

LÄS MER:Spenshult i Halmstad – i bilder

Organisationerna anser att Migrationsverket saknar barnperspektiv i sitt beslut.

– Vi tycker inte att man har haft barnens bästa för ögonen när man gjort den här flytten. De bryts upp från sin trygga miljö där de gått i skolan och haft kompisar. Familjerna har varit här i fem, sex år och flera av barnen har bott i Sverige i halva sina liv, andra är födda här, säger Mikaela Westerberg.

– En utredning från Brå (Brottsförebyggande rådet, reds anm) visar att kvinnor och barn inte mår bra på stora förläggningar och eftersom det är en statlig myndighet som gjort den utredningen kan man ju tycka att Migrationsverket borde ta hänsyn till den, tillägger Lina Andersson.

Rum på 20 kvadrat

Organisationerna är oroliga över välmåendet hos de barnfamiljer som tvingas packa ihop det av sina tillhörigheter som de kan få med sig i resväskor, lämna en plats där de bott och levt i flera år för att placeras i ett litet rum på 20 kvadrat på en förläggning mitt ute i skogen.

– Det blir väldigt trångbott här och det är dåligt med förvaringsmöjligheter på rummen så de tvingas ofta ha sina saker packade i påsar under sängarna. Eftersom det stjäls mycket från de gemensamma köken förvarar de också både mat och kastruller på rummen, berättar Lina Andersson.

ANNONS

Hon tycker att hela situationen är både hemsk och sorglig.

– De flesta har fått utvisningsbeslut men Sverige kan inte utvisa barnfamiljer till Afghanistan som läget är i landet nu. Då vet man inte hur länge de ska sitta här. Luften går ur dem, de är så trötta och uppgivna och det märker man nu även på barnen som tidigare ändå har varit ganska positiva och glada. Rullgardinen har gått ner i deras ögon. Det här är en förskräcklig hantering av asylsökande.

Tillbakavisar kritik

Migrationsverket har en annan bild av situationen än de tre organisationerna och säger att det aldrig har funnits någon medveten strategi att flytta barnfamiljer från Spenshult på grund av att miljön skulle vara olämplig.

– Hade vi tyckt det skulle vi inte ha placerat barn eller barnfamiljer där, säger Zozan Sewger, sektionschef.

Hon säger att myndigheten visst har haft barnperspektivet med i sina beslut och på frågan hur då svarar hon:

– Vi har flera flyttsamtal med familjerna för att förbereda dem. Vi förstår att det är en stor omställning att flytta från en lägenhet till ett boende men det behöver inte vara sämre med ett stort boende än med en lägenhet. På Spenshult har vi stor närvaro av personal och en reception som är öppen varje vardag. Det finns också väktare som roterar både dagar, kvällar och helger. Så här finns bra service, en trygghet och en bra möjlighet att få kontakt med andra sökande.

ANNONS

”Problem finns överallt”

Organisationerna hänvisar bland annat till en rapport från Brå som slår fast att större förläggningar inte är bra för framför allt kvinnor och barn. Vad säger du om det?

– Den skrevs 2018 och baseras på intervjuer från tiden när vi hade många externt upphandlade boenden. Nu har vi avvecklat dessa och de vi driver i Migrationsverkets regi ser annorlunda ut än dem man hänvisar till i rapporten.

Men Spenshult som också var med i rapporten har väl alltid drivits av Migrationsverket och här har ju också alltid funnits problem?

– Ja absolut, problem finns överallt och incidenter sker överallt, det kan det även göra i de lägenheter vi har. Skillnaden är att med den höga personalnärvaron samt väktarnärvaron fångas incidenterna upp på ett annat sätt än i lägenhetsboende. På Spenshult har vi som sagt hög service och hög närvaro av väktare.

Tar hänsyn till familjer

De här organisationerna som faktiskt jobbar på plats vittnar om att miljön är olämplig för speciellt barn på grund av missbruk, våld och psykisk ohälsa. Vad är det som gör att ni inte litar på vad de säger?

– Det handlar inte om att vi inte litar på dem, och vi har en god dialog både med organisationerna på regionalnivå och enhetschefen på lokal nivå. Vi tar självklart till oss kritiken och försöker förbättra saker. Och vi har stor förståelse för att det blir en jättestor omställning om du har bott i lägenhet och kommer till Spenshult men vi har som sagt haft barnfamiljer boende där i många år och det har fungerat väl. Vi är duktiga på att ta hänsyn till familjekonstellationer och vi har till exempel specifika hus för kvinnor med barn. Alla klumpas inte ihop, säger Zozan Sewger och tillägger:

ANNONS

– Det här handlar också om personer som är långt gångna i sin process, de befinner sig i slutskedet och vi tror inte att de kommer att bo kvar länge i våra bostäder.

Fast ni vet väl inte hur länge de kan bli kvar med tanke på att läget i Afghanistan är så pass osäkert att Sverige inte utvisar barnfamiljer dit?

– Nej, det stämmer. Men ställningstaganden om vilket land som anses säkert eller inte säkert ändras hela tiden.

Flyttas mitt i termin

I en artikel i Svenska Dagbladet i höstas uppgav Migrationsverket att man skulle försöka att inte rycka upp barn från skolan mitt i en termin, vilket nu ändå har skett.

– Det är alltid vår ambition och vår strävan att inte flytta under en termin, men tyvärr är det inte alltid möjligt. Det beror på att vi stänger kontor på vissa orter och behöver förhålla oss till hyresavtal som löper ut, säger Zozan Sewger.

När det gäller trångboddhet, eventuella stölder eller andra spörsmål så hänvisar hon de boende att söka hjälp i receptionen.

– Vi försöker att undvika att ha så många som sju i varje rum och vill en familj ha ytterligare ett rum så kan man be om det. Vi tillmötesgår så långt det är möjligt.

ANNONS

Enligt uppgifter från Migrationsverket finns det närmare 600 platser på Spenshult. Anläggningen kommer dock inte att fyllas, bland annat på grund av pandemin.

I dagsläget bor närmare 300 personer på Spenshult. Hur många som väntas flytta in kommande månader kan myndigheten inte svara på.

LÄS MER:Knivbråk på asylboende - läppskuren man till sjukhus

LÄS MER:Misstänkt för mordförsöket på Spenshult nekar – ”En galning anklagar mig”

LÄS MER:Man knivskuren på asylboende

LÄS MER:Efter knivslagsmålet i Spenshult: "Såg mycket blod"

LÄS MER:Ytterligare brand på asylboendet i Spenshult

LÄS MER:Misstänkt mordbrand på asylboende utanför Halmstad

LÄS MER:Misstänkt mordbrand på asylboende

LÄS MER:Aktörerna som fyller vardagen på Spenshult

ANNONS