Mer regn behövs för att trygga vattentillgången

Grundvattenmagasinen i privata brunnar har fyllts på ordentligt efter den senaste tidens ymniga regnande. Läget för de stora magasinen är däremot oklart.