Mellanchefer blir kameleonter för att klara stressen

Mellanchefer behöver ofta balansera rollerna som över- och underordnad. Ny forskning från Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet har studerat denna balansgång, och den press och stress som den kan medföra.
”De blir som kameleonter för att överleva”, säger Daniel Tyskbo, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.