Mejeriföretag ska åtgärda städslarv

Mejeriföretaget Tayba Halmstad AB har slarvat med städning i ett flertal av sina lokaler där oskyddade mejeriprodukter förvaras. Nu vill Livsmedelsverket att företaget vidtar åtgärder för att förhindra kontamination, om inte väntar vite på 10 000 kronor per månad.