Medarbetare på akuten anmäld för journalintrång

En anställd på akutkliniken på Hallands sjukhus i Halmstad gick in och läste 22 patienters journaler utan att ha behörighet till det.