Massiv S-kritik när C vill återremittera framtidsplanen

Med en knapp månad kvar till antagandet av Framtidsplan 2050 vill Centerpartiet återremittera planen. Yrkandet har fått Socialdemokraterna att kräva Jenny Axelssons (C) avgång som ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.
– Vi tycker att Jenny Axelsson borde lämna över ordförandeklubban till någon som är villig att ta ansvar för processen, så får hon sätta sig på avbytarbänken, säger Stefan Pålsson (S).