Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Markägare vill bygga 200–500 bostäder i Fammarp

Anders Wannem och August Pansell äger 197 000 kvadratmeter jordbruksmark i Fammarp. De drömmer om att omvandla området till ett ”grönt” bostadsområde med 200–500 bostäder.

Beskrivningen av vad de kände när de för första gången såg området, som har en nästan obruten havsutsikt, är närmast poetisk.

– Det var ett magiskt ögonblick. Så otroligt vackert med en fantastisk utsikt och natur och ett mycket bra solläge. Här skulle man kunna skapa något unikt för Halmstad tänkte vi, säger Anders Wannem.

De köpte marken, som tidigare ägdes av Falkenbergs sparbank, för två år sedan. Banken hade blivit ägare till marken som en följd av en fordran i konkursen efter svampodlingsföretaget Ginsten invest i mitten av 1990-talet.

– Vi hade tidigare varit intresserade av att köpa en större fastighet i Fyllinge. Det blev inget av men vi var fortsatt intresserade av att förvärva mark för att bygga bostäder, säger Anders Wannem.

Deras vision av hur jordbruksmarken i Fammarp skulle kunna utvecklas för ett hållbart bostadsområde är ännu så länge inte så detaljerade. I dag brukas området som jordbruksmark och det krävs en ny detaljplan för att användningen ska ändras till bostäder.

– Vi tänker oss ett område med blandade upplåtelseformer i villor, parhus, radhus och flerbostadshus. Materialen ska vara miljömässiga, gärna trä, och med energisnåla lösningar för uppvärmning, säger August Pansell.

De föreslår också att området anpassas för odlingar, både privata odlingslotter och gemensamma odlingar samt växthus.

Området ligger cirka sju kilometer från centrala Halmstad och fyra kilometer från handelsområdet Flygstaden. Skola finns i Frösakull.

– Det är klart möjligt att pendla till Halmstad med elcykel. Kommunen har planer på att utveckla gång- och cykelväg till Ranagård och vidare mot Flygstaden. Vi tycker inte att läget borde vara något problem. Tvärtom är det väldigt attraktivt.

– Golf, padeltennis, ridning, skidåkning, kitesurfing..., det finns många möjligheter till aktiviteter i området, säger Anders Wannem.

Markägarna skickade för ett och ett halvt år sedan in en ansökan till kommunstyrelsen om att Fammarp 7:1 läggs till som bebyggelseområde i den nya översiktsplanen för Halmstads kommun som nu ska tas fram.

Markägarna tar fasta på att det i nu gällande Översiktsplan 2020 står att Frösakull kan växa inåt land i riktning mot Fammarp, efter 2030.

I aktualitetsöversynen av Framtidsplan 2030 står däremot att man ska vara mycket restriktiv mot uppförande av ytterligare bebyggelse på dagens öppna ytor ner mot havet.

– Vi menar att man kan bebygga den här marken utan att hindra utblicken mot havet från Onsjövägen, säger August Pansell.

Planchef Mila Sladic på kommunens samhällsbyggnadskontor säger att alla intresseanmälningar som kommer in i samband med arbetet med den nya översiktsplanen kommer att vägas ihop med övriga intressen.

– Vi måste peka ut fler nya bostadsområden eftersom Halmstad växer kraftigt. Samtidigt ska vi vara varsamma med att bygga på god jordbruksmark, säger hon.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här