Inne i din egen lägenhet får du bevaka bäst du vill, men bostadsrättsföreningar ska ha mycket på fötterna innan kameror sätts upp.
Inne i din egen lägenhet får du bevaka bäst du vill, men bostadsrättsföreningar ska ha mycket på fötterna innan kameror sätts upp. Bild: Henrik Montgomery/TT

Många klagar på kameror i flerbostadshus

En bostadsrättsförening i Halmstad gick för långt när ljudinspelande kameror sattes upp i trapphusen, en del av dem dessutom riktade mot lägenhetsdörrar. Det slår Datainspektionen fast, men medger samtidigt att regelverket är krångligt.

ANNONS
|

Många vänder sig till myndigheten med klagomål på eller frågor om övervakningskameror i flerbostadshus.

– Bostadsrättsföreningar och hyresbostäder, det hör till våra mer vanliga klagomål. Det är ett område som vållar en del problem, säger Nils Henckel, jurist vid Datainspektionen.

Det krävs inget tillstånd för bostadsrättsföreningar som vill sätta upp övervakningskameror, men de som gör det på fel sätt riskerar straffavgift. I det halländska fallet landar den på 20 000 kronor.

TT: Är reglerna för krångliga?

– Reglerna för hur man får kamerabevaka styrs av GDPR, vilket man får säga är ett komplext regelverk, säger Nils Henckel.

Känsligt i hemmiljö

Det finns inga enkla riktlinjer för när kameror kan sättas upp och inte, utan en bedömning ska göras från fall till fall.

ANNONS

– Frågan är vad som är syftet och om bevakningen återspeglar ett behov. Det är den viktigaste frågan.

Att det handlar om hemmiljö gör det extra känsligt med kameraövervakning – och grundtipset från juristen till bostadsrättsföreningar är att i största möjliga mån avstå från att sätta upp kameror.

– En bostadsrättsförenings styrelse består ju i regel av en liten grupp grannar som fattar beslut om att filma övriga grannar och det kan vara en väldigt integritetskänslig situation, säger Nils Henckel.

Att som i det halländska exemplet ha kameror som spelar in ljud som lagras i tio dagar och dessutom konstant filma vissa lägenhetsdörrar möjliggör en kartläggning av de boendes vanor, besök och umgängeskrets, konstaterar Datainspektionen i sitt beslut.

Behovet avgör

Men det kan finnas fall när det är okej med kameror, till och med kameror som spelar in ljud. Allt beror på behovet.

– Man skulle kunna tänka sig överfallskameror som endast spelar in när det uppstår en hotfull situation. Men att spela in ljud konstant för att det kan vara bra att ha är inte tillåtet.

Bostadsrättsföreningen i Halmstad ansåg sig ha ett behov eftersom det under en period varit problem med skadegörelse. Till exempel hade elkablar klippts av vid ett elskåp, hal vätska hällts ut i ett trapphus och kodlås blivit förstörda. Totalt hade detta kostat föreningen 60 000 kronor.

ANNONS

Men även om det fanns ett behov av kamera när skadegörelsen pågick betyder inte det att det är motiverat att kameraövervaka på obestämd tid framöver. Brottsligheten var inte heller av en typ som gör det nödvändigt att spela in ljud, påpekar Datainspektionen.

Mycket på fötterna

Generellt ska alltså bostadsrättsföreningar ha mycket på fötterna innan övervakningskameror sätts upp. För den som vill ha en kamera inne i den egna lägenheten är det däremot fritt fram.

– Inne i din egen lägenhet får du bevaka bäst du vill, dit in når inte lagstiftningen utan det är just allmänna ytor där alla ska kunna vistas, säger Nils Henckel.

Cecilia Klintö/TT

I hemmiljö är det extra känsligt med kameraövervakning – om det är utanför lägenheten. Inne bestämmer du själv.
I hemmiljö är det extra känsligt med kameraövervakning – om det är utanför lägenheten. Inne bestämmer du själv. Bild: Henrik Montgomery/TT
Att det handlar om hemmiljö gör det extra känsligt med kameraövervakning. Arkivbild.
Att det handlar om hemmiljö gör det extra känsligt med kameraövervakning. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Hur kamerorna sätts upp har stor betydelse – är det till exempel förrådsutrymmen som bevakas eller trapphuset i direkt anslutning till lägenhetsingångar? Arkivbild.
Hur kamerorna sätts upp har stor betydelse – är det till exempel förrådsutrymmen som bevakas eller trapphuset i direkt anslutning till lägenhetsingångar? Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Eftersom kameror i bostadsmiljö är ett så stort intrång i den personliga integriteten ska alternativen först övervägas, till exempel bättre lås eller bättre belysning.

Hur kamerorna sätts upp har stor betydelse – är det till exempel förrådsutrymmen som bevakas eller trapphuset i direkt anslutning till lägenhetsingångar?

Videoklipp eller bilder från övervakningskameran ska lagras så kort tid som möjligt och får bara användas för det angivna syftet. Exempelvis kan materialet användas som bevis efter ett begånget brott, men inte för att ta reda på vem som glömde att stänga entrédörren. Mer än tre dagars lagring kräver särskild motivering.

Bostadsrättsföreningen måste kunna hänvisa till konkreta händelser som faktiskt inträffat, inte bara sätt upp kameror i förebyggande syfte. Typen av händelser avgör vilken typ av kameraövervakning som kan vara motiverad. En exempellista finns på Datainspektionens hemsida.

Källa: Datainspektionen

ANNONS