Mål i ny avfallsplan väcker irritation

Den nya avfallsplanens höga mål om återvinning väcker irritation hos boende på Vallås. Här har man stått utan återvinningsstation i över ett år. – Frågan är högaktuell och målet är att hitta en ny plats under våren, säger Karin Larsson, miljöstrateg.