Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Moderaterna vill stryka bostadsplanerna i Tylösandsskogen samt delar av Frösakull uppger Jonas Bergman (M). Bild: HP/Arkiv
Moderaterna vill stryka bostadsplanerna i Tylösandsskogen samt delar av Frösakull uppger Jonas Bergman (M). Bild: HP/Arkiv

M vill stoppa bostäder i Frösakull och i Tylösand

Moderaterna säger nej till bostadsplaner i Tylösandsskogen och delar av Frösakull. Totalt handlar det om cirka 1 000 bostäder som partiet vill stryka ur översiktsplanen.
– Vi vill skydda de högsta naturvärdena som finns i kommunen, säger Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande.

För några dagar sedan klargjorde KD att partiet inte vill ha någon bebyggelse i Eketångaskogen samt att man ville stryka ett par utpekade områden i Frösakull.

LÄS MER: KD säger nej till bostäder i Eketångaskogen

Även Moderaterna vill se vissa justeringar i förslaget till översiktsplan. Partiet säger nej till planerna på 300 bostäder i Tylösandsskogen samt till bebyggelse i två utpekade områden i Frösakull, H1 och H2 – samma områden som KD vill värna om.

H1 och H2:s placering enligt kommunens förslag till översiktsplan. Bild: Halmstads kommun
H1 och H2:s placering enligt kommunens förslag till översiktsplan. Bild: Halmstads kommun

Ett hörn av ytan

– H1 säger vi nej till en mindre del av, det handlar om ett hörn av den ytan där vi inte vill ha bostadsbebyggelse, säger Jonas Bergman.

Även ett område på Rotorp, H18, som pekas ut som lämpligt för omkring 50 bostäder vill partiet stryka.

– Vi vill skydda områden som har de högsta naturvärdena i kommunen och undanta dem från bebyggelse. I dessa områden ser vi att det finns växt- och djurliv som är angeläget att värna om och skydda, säger Jonas Bergman.

Men ni backar inte när det gäller bebyggelse i Eketångaskogen?

– I dagsläget har vi har inga andra ställningstagande på andra områden än dessa. Vi ser ett behov av blandade boendeformer, det behövs för flexibiliteten och för att man ska kunna flytta runt i sitt egna område.

Tusen färre bostäder

Jonas Bergman uppskattar att M:s förslag innebär omkring 1 000 färre bostäder, jämfört med KD:s förslag som motsvarar 4 400 färre bostäder.

– Men det är svårt att säga för vi kan inte i nuläget bedöma exakt hur stor del av ytan på H1 i Frösakull som det handlar om, men det är en mindre del, säger han.

Liksom övriga Allianspartier ställde sig M bakom förslaget till översiktsplan när det antogs i kommunstyrelsen i höstas – men kritiserade samtidigt SD för att inte ta ställning.

Hur rimmar den kritiken med att ni nu själva backar från bostäder i områden där protesterna har varit som störst?

– Vi tycker att hela planen bygger på ett helhetstänk och det står vi fullt bakom, både då och i dag. Sedan kan man ha enskilda finjusteringar och det är inte konstigt i sig.

Är 1 000 bostäder en finjustering?

– Ja det tycker jag för hela planen pekar ut 24 000 bostäder. Vi har tagit intryck av vad länsstyrelsen säger i sitt yttrande om att skydda höga naturvärden. Ett av de viktigaste skälen till att vi har samråd om översiktsplanen är för att få in synpunkter och då ska vi givetvis lyssna på dem.

Finns en buffert

Jonas Bergman tillägger att översiktsplanen har tagit höjd för att det ska finnas utrymme för att stryka en del utpekad bostadsmark.

– Vårt förslag ryms väl inom den här bufferten. Sedan har det kommit in mycket spännande förslag kring andra platser från både markägare och byggherrar.

Han tar bland annat Alfreds ängar bakom Tegelbruket samt gamla champinjonodlingen i Fammarp som två av flera exempel som kommit in med förslag om att bygga bostäder

– Det är intressanta och spännande förslag som vi är positiva till att utvärdera. Vi kan inte bedöma och ta ställning till dem i dag utan de måste utvärderas som allt annat för att se om de är möjliga att genomföra.

Totalt har över 1 000 yttranden kommit in under tiden som översiktsplanen varit ute på samråd.

LÄS MER: Här är synpunkterna på Framtidsplan 2050

LÄS MER: Halmstads översiktsplan väcker engagemang

LÄS MER: Kritik mot Halmstads nya översiktsplan: ”Heltokig”

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här