Luhanka om JO-kritik: ”Vi fördröjde inte ärendet avsiktligt”

Justitieombudsmannens allvarliga kritik av hur ett byggnadsärende i Frösakull hanterats av Halmstads kommun kommenteras nu av byggnadsnämndens ordförande Jan Prytz (M) och nämndens vice ordförande Fredrik Luhanka (S).