LSS-boende i Halmstad granskas av Ivo efter dödsfall

LSS-boendet i Halmstad, där en boende hittades död på sitt köksgolv, genomgår nu en tillsyn av Ivo. I granskningen av dödsfallet framkom att det varit fler incidenter på boendet som varken dokumenterats eller rapporterats till ansvarig chef. Personalen har nu bland annat utbildats i avvikelsehantering, första hjälpen, värdegrund och bemötande.