Lovisa Nykvist jobbar som själslig coach: ”Att få kontakt med sin inre kraft”

Lovisa Nykvist ville hjälpa andra men kände inte att de traditionella yrkena var rätt väg att gå. Det mynnade ut i en inre resa och några år senare ett eget företag där hon försörjer sig som själslig coach.
– Jag insåg att jag är lite av en normbrytare, säger hon.