Lotta Svensson: ”ME-patienter berövas sina liv här och nu”

Hjärndimma, värk och en total brist på energi – men ingen hjälp att få. Så upplever Lotta Svensson sin vardag. Själv är hon övertygad om att hon har drabbats av ME, och menar att det i Halland saknas både kompetens och vilja att möta den här patientgruppen. Magnus Garell, chef för den offentliga primärvården i Halland, håller med om att det inte fungerar tillfredsställande.