Ljudet från Hamngatans nattliv är ”ingen olägenhet”

Ljudet från Rotundan är ett problem, det uppgav miljönämndens ordförande Anna Fallkvist (M) i kommunfullmäktige. Men när HP kontrollerar uppgiften visar det sig att det saknas stöd för påståendet. Och veckor före uttalandet föreslog hennes egen förvaltning att en omfattande bullerutredning, där bland annat Rotundan granskats, skulle avslutas utan åtgärd.