Linnebergsmöllan kan räddas

Kraftverksägaren i Fylleån ändrar sig och försöker rädda Linnebergsmöllan istället för att riva. ”Grannarna vill ha den kvar”, förklarar han.