Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Linehed ska fräschas upp och få fler bostäder

Kommunen och HFAB har planer på att bygga omkring 120 nya bostäder på Linehed. Plats för både lägenheter och radhus skapas på mack-tomten och på Lineheds torg men även genom att riva en del befintliga byggnader. Med i planerna finns också en park.

Idén att förtäta och fräscha upp området mellan Åttingstigen, Linehedsvägen och Slåttvägen, inklusive macktomten utmed Laholmsvägen och Lineheds torg, har ett par år på nacken.

Redan 2017 hade HFAB planer på att bebygga en del av området. Efter dialog med samhällsbyggnadskontoret växte dock projektet till att omfatta en större yta. Men samtidigt blev antalet bostäder färre eftersom man valde att satsa på lägre bygghöjd samt radhus.

– Vi gick från närmare 300 bostäder till omkring 120, berättar planarkitekt Carolina Eriksson.

Kan bli studentlägenheter

Tanken är att bygga 25 radhus i två våningar samt mellan 90–100 lägenheter i max sex våningsplan.

– Det är svårt att säga en exakt siffra. Studentlägenheter har diskuterats och blir det så handlar det om små lägenheter och då kan antalet bli fler, säger Carolina Eriksson.

För att ge plats åt radhusen kommer HFAB att riva några garagelängor utmed Åttingstigen, samt även fastigheten som i dag inrymmer bland annat affär. Radhus planeras också på delar av Lineheds torg.

Eftersom planerna är i ett tidigt skede har berörda ännu inte informerats uppger Veronica Junblad, fastighetsutvecklingschef på bostadsbolaget.

– Det är först nu som det finns ett vägledande underlag och stöd framtaget för att kunna skapa dialog om framtidens Linehed och utifrån detta kan vi framöver samtala med våra hyresgäster, uppger hon.

På tomten utmed Laholmsvägen, där det finns en obemannad mack, ska flerbostadshus byggas med möjlighet till lokal service i markplan.

Samma antal p-platser

Antalet parkeringsplatser ska dock inte minska påpekar Carolina Eriksson.

– Vi ska försöka ha kvar samma antal platser men det blir markparkeringar i stället för garage. Även om man skulle önska en bilfri stad så ser inte verkligheten ut så.

När fler hårda ytor skapas för bostäder och parkeringar måste kommunen också hitta sätt att ta hand om dagvattnet och samtidigt behövs gröna områden, tillägger Carolina Eriksson.

Tanken är därför att grönytan mellan Slättvägen och Åttingstigen, där det i dag finns bland annat odlingslådor, görs om till allmän park. Förutom en damm finns förslag på att anlägga grillplatser, paviljong, boulebana och utegym.

Planerna innebär också att hela trafiksituationen ska ses över.

”Behov av uppfräschning”

Politikerna i samhällsbyggnadsutskottet har ställt sig positiva till det underlag som har tagits fram och som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan.

– Man har tagit ett helhetsgrepp över området för att se hur den här stadsdelen kan utvecklas på ett bra sätt och man har även tittat på hur man kan försöka bygga bort platser som upplevs som otrygga, säger Jenny Axelsson (C), ordförande.

Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande i utskottet, tycker att förslaget att bygga fler bostäder på Linehed är bra.

– Det här området är ganska nedgånget och i behov av uppfräschning. Mycket plats upptas av p-platser och garage så kan man göra om det på ett snyggare sätt och dessutom få bort macken så kan man fräscha upp området ordentligt. Det blir ju också lite blandad bebyggelse i och med att både lägenheter och radhus ska byggas.

Målet är att en ny detaljplan kan vinna laga kraft i början av 2023.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här