Roland Norrman (M), LBVA:s styrelseorfördande misstänker att multiresistenta bakterier frodas i avloppsvattnet på sjukhuset i Halmstad. ”Jag vill att vi ska vara proaktiva och undersöka vad vi kan göra. Kan vi bli bland de första i Sverige med att rena bort dessa bakterier så skulle det kännas väldigt bra”, säger han.
Roland Norrman (M), LBVA:s styrelseorfördande misstänker att multiresistenta bakterier frodas i avloppsvattnet på sjukhuset i Halmstad. ”Jag vill att vi ska vara proaktiva och undersöka vad vi kan göra. Kan vi bli bland de första i Sverige med att rena bort dessa bakterier så skulle det kännas väldigt bra”, säger han. Bild: Roger Larsson och Jonatan Gernes

LBVA letar resistenta bakterier i sjukhusets avloppsvatten

Ny svensk forskning visar att antibiotikaresistenta bakterier frodas i sjukhusens avloppsvatten. Nu vill Laholmsbuktens VA undersöka hur det ser ut på sjukhuset i Halmstad.
– Det här något vi måste ta på allvar, säger Roland Norrman (M), styrelseordförande i LBVA.

ANNONS
|

Sedan tidigare har forskare misstänkt att sjukhuspatienternas urin och avföring kan bidra till förekomsten av resistenta bakterier och till att det utvecklas nya former. Nu har en forskargrupp på Göteborgs universitet genomfört en studie på Sahlgrenska universitetssjukhuset som visar att resistenta bakterier frodas i avloppsvattnet.

– Det finns så många ämnen i läkemedel, så det reningsverk finns inte som tar bort allt. Och det som inte renas bort kommer ut i åar och hav, konstaterar Roland Norrman.

Ska undersöka hur det ser ut

Om resistenta bakterier når vattendrag kan människor få dem i sig och sedan sprida dem vidare. Efter att ha läst om studien på Sahlgrenska tog Norrman kontakt med tjänstemännen inom Laholmsbuktens va.

ANNONS

– Jag tänker att om det finns multiresistenta bakterier i deras avlopp så borde det finnas hos oss också. Tjänstemännen har nu fått i uppdrag att undersöka hur det ser ut på sjukhuset i Halmstad och återkomma till styrelsen, säger Roland Norrman.

I Göteborgsstudien konstateras att rening direkt vid sjukhusen är en möjlig lösning för att stoppa resistenta bakterier.

– Jag vill att vi ska vara proaktiva och undersöka vad vi kan göra. Kan vi bli bland de första i Sverige med att rena bort dessa bakterier så skulle det kännas väldigt bra, säger Roland Norrman.

Ses som ett globalt hot

Bakterier som är resistenta mot antibiotika har pekats ut som ett globalt hot av FN. Enligt en rapport från WHO beräknas minst 700 000 människor varje år dö på grund av infektioner som orsakats av läkemedelsresistenta bakterier. Enligt prognosen kommer antalet till 2050 att vara uppe i tio miljoner dödsfall per år.

– De här bakterierna ska vi vara rädda för. Får vi inte bukt med dem så är vi tillbaka till tiden före antibiotikan, då man kunde dö av småsaker, säger Roland Norrman.

ANNONS