Den teoretiska gymnasiala delen av vuxenutbildningen föreslås läggas ut på privata aktörer. Ett 30-tal lärare på den kommunala utföraren i Halmstad är kritiska.
Den teoretiska gymnasiala delen av vuxenutbildningen föreslås läggas ut på privata aktörer. Ett 30-tal lärare på den kommunala utföraren i Halmstad är kritiska. Bild: HP/Arkiv/Montage

Lärarupprop mot ökad privatisering av vuxenutbildningen

En större del av den kommunala vuxenutbildningen i Halmstad ska läggas ut på privata aktörer. Förslaget har väckt ont blod bland lärare på berörda Kommunvux.
– Det här skapar varken kontinuitet eller stabilitet. För entreprenadskolor handlar det bara om pengar, säger en av de 30 lärare som är kritiska till förslaget.

ANNONS
|

Måndagen den 30 november fattar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut om den framtida organisationen inom vuxenutbildningen i Halmstad.

Den stora striden spås handla om en ökad privatisering som finns med i förslaget till beslut.

Hela den teoretiska gymnasiala delen av vuxenutbildningen samt all yrkesutbildning, förutom vård- och omsorg, föreslås läggas ut på externa aktörer.

Förslaget har fått gymnasielärare på Kommunvux (den kommunala utföraren) att reagera. 30 lärare har skickat in en gemensam skrivelse till nämnden där de framför sin kritik.

– Beslutet innebär att det kommunala alternativet försvinner. I praktiken kommer elever som vill läsa teoretiska gymnasiekurser enbart att kunna välja bland privata aktörer som upphandlats av kommunen, säger en av lärarna som kontaktat HP. Läraren vill vara anonym.

ANNONS

Mer privatisering efter ”dålig lönsamhet”

Sedan 2013 konkurrerar Kommunvux med privata utförare som upphandlas av kommunen. Halmstad lärcentrum är spindeln i nätet. Aktören beställer utbildningar som sedan levereras av både privata företag och den kommunala utföraren.

Efter missnöje med det ekonomiska utfallet beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i februari 2019 en genomlysning av vuxenutbildningen.

Resultatet av granskningen ledde fram till att nämnden i april 2020 beslutade att avveckla den nuvarande beställar- och utförarmodellen inom vuxenutbildningen.

”Vi kan inte ha en verksamhet som prognostiserar över tio miljoner i underskott varje år”, sade Christofer Lundholm (M), ordförande i nämnden, till HP den 4/4.

LÄS MER: Vuxenutbildningen görs om efter flera brister

”Entreprenadskolor bryr sig bara om pengar”

Förslaget på ny organisation, som beslutas under måndagen, är resultatet av ytterligare en extern utredning, som genomförts av företaget Elftorp consulting.

Lärarna på Kommunvux ser en fara med att kvaliteten på utbildningen blir lidande om förslaget röstas igenom.

– Flera av oss har jobbat för privata aktörer också, vi har erfarenhet av bägge sidor. Upplevelserna är att det bara handlar om pengar och ekonomi på entreprenadskolor, och mindre om att ge eleverna en kvalitativ undervisning, säger läraren.

Utifrån upphandlingens natur, som innebär att en aktör byts ut mot en annan inom loppet av några få år, blir det svårt att få till en stabilitet i utbildningen, menar lärarna.

ANNONS

Exempel på hur det kan gå har man redan sett inom vuxenutbildningen i Halmstad.

– För två år sedan löpte kontraktet med en privat utförare (Eductus, HP:s anmärkning) ut och då fick vi på Kommunvux täcka upp. Senare samma år gick det nya vinnande företaget (Miroi, HP:s anmärkning) i konkurs innan utbildningen hade startat. Än en gång fick vi kliva in och ta hand om eleverna, berättar läraren.

LÄS MER: Privat vuxenutbildare i konkurs

Det finns också en oro att arbetstillfällen försvinner i och med att hela utbildningsformer läggs ut på externa aktörer.

– Vi som varit anställda i kommunen under flera år kan säkert bli förflyttade inom koncernen, men de med kortare anställningstid riskerar att bli av med jobbet, säger läraren och tillägger:

– Ingen av oss skulle överväga att ta anställning på entreprenadskola. Alla som har jobbat där säger ”aldrig mer”.

Vänsterpartiet är emot förslaget om en ökad privatisering. ”Nämnden kan inte ta fram något underlag som visar på en tydlig kvalitetsvinst med privatiseringar”, säger Mikael Ekfeldt (V).
Vänsterpartiet är emot förslaget om en ökad privatisering. ”Nämnden kan inte ta fram något underlag som visar på en tydlig kvalitetsvinst med privatiseringar”, säger Mikael Ekfeldt (V). Bild: Roger Larsson/HP Arkiv

V vill se vuxenutbildningen kommunal

Hur partierna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig till förslaget återstår att se. Vänsterpartiet har på förhand meddelat att de kommer yrka på att den berörda delen av vuxenutbildningen stannar kvar i kommunal regi.

Partiet ser måndagens beslut som ett viktigt vägval i Halmstads kommun och beskriver den föreslagna privatiseringen som ”radikal”.

– Förslaget går emot det nämnden tidigare uttryckt, att man vill ha merparten av vuxenutbildningen i kommunal regi för stabilitet och för att säkra lärarkompetensen, säger Mikael Ekfeldt (V), ledamot i nämnden.

ANNONS

– Den konkurrens nämnden tidigare pratat om att bibehålla, i syfte att bland annat höja kvaliteten, försvinner om man helt och hållet lägger över stora utbildningsformer på privata aktörer.

Att privatisering skulle leda till förhöjd kvalitet för eleverna, tvivlar partiet starkt på.

– Nämnden kan inte ta fram något underlag som visar på en tydlig kvalitetsvinst med privatiseringar. Erfarenheterna pekar snarare på det motsatta, att det leder till problem med exempelvis betygsinflation, säger Ekfeldt.

Christofer Lundholm (M) tror att förslaget leder till en organisation som snabbt kan ställa om efter nya behov på arbetsmarknaden.
Christofer Lundholm (M) tror att förslaget leder till en organisation som snabbt kan ställa om efter nya behov på arbetsmarknaden. Bild: Roger Larsson/HP Arkiv

Lundholm (M): ”Delar inte V:s farhågor”

Nämndens ordförande, Christofer Lundholm (M), delar inte Vänsterpartiets farhågor i frågan. Han beskriver det som att ”slå på stora trumman innan man sett resultatet”.

Han tycker inte att de tidigare erfarenheterna av skolor som försvinner eller går i konkurs, som lyfts som argument av motståndare till förslaget, är relevanta i sammanhanget.

– Målet med det här förslaget är ju att ha flera externa aktörer som levererar utbildningen. På så vis blir det konkurrens mellan dessa. Det är högst osannolikt att man lägger allt på en enda aktör, säger Christofer Lundholm.

Han fortsätter:

– Vi vill ha en vuxenutbildning som väldigt snabbt kan ställa om beroende på vad som händer på arbetsmarknaden. Hamnar vi i lågkonjunktur exempelvis så måste vi snabbt ställa om och ha ett flertal platser.

ANNONS

Privata aktörer är därför viktiga, argumenterar Lundholm, dagens Kommunvux hade inte mäktat med att bära upp all den vuxenutbildning som genomförs i Halmstad.

Dessutom finns det andra kommuner som gått längre, menar han.

– Ett flertal kommuner i landet har lagt ut all sin vuxenutbildning på externa anordnare. De har ingenting i egen kommunal regi. Vi väljer att ha kvar den kommunala vuxenutbildningen som en aktör i helheten, säger Lundholm.

Angående lärarnas oro om färre arbetstillfällen, kan du ge dem ett besked på den frågan?

– Det är alldeles för tidigt att svara på. Det är heller ingen fråga för politiken utan för förvaltningen och HR-avdelningen. I dagsläget, innan beslutet är fattat, blir det bara teoretiska funderingar.

Med förslaget ska Kommunvux fortsätta att anordna Svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning (GRUV), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) samt yrkesutbildning (GYRK) inom vård- och omsorg.

Beslutet fattas på utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde på måndag den 30 november.

Fakta: Förslaget i sin helhet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. etablera en ny organisation med en nyinrättad tjänst som verksamhetschef för vuxenutbildningen som helhet, med en direkt underställd enhetschef för Halmstad Lärcentrum och en för kommunvux samt en samordnare för Yrkeshögskolan.

2. kommunvux övergår från intäktsfinansiering till anslagsfinansiering. Anslaget ska täcka följande utbildningsuppdrag: Svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning (GRUV), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) samt yrkesutbildning (GYRK) inom vård- och omsorg.

3. i de fall söktrycket avseende yrkesutbildning (GYRK) inom vård- och omsorg överstiger kommunvux kapacitet, ska komplettering ske genom upphandling med extern anordnare för att tillgodose den totala efterfrågan.

4. gymnasial vuxenutbildning inom teoretiska ämnen (GYT) samt all yrkesutbildning (GYRK) förutom vård- och omsorg i nuläget ska anordnas av externa aktörer.

5. avveckla rektorsfunktionen vid Halmstad Lärcentrum och överföra betygsrätten avseende den externt anordnade utbildningen till berörda anordnare.

6. uppdra åt förvaltningen att genomföra en genomlysning av organiseringen av och därmed kostnaderna för administrationen.

7. uppdra åt förvaltningen att genomföra en genomlysning av bemanning och funktioner inom hela Halmstad Lärcentrum och inom lednings- och stödfunktioner inom kommunvux.

8. genomförandet påbörjas den 1 juli 2021 och ska vara fullt genomfört till årsskiftet 2021/2022.

Källa: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

ANNONS