Lärare berättar om särbehandling och stor personalomsättning på grund av brister i ledarskapet på Jutarumsskolan.
Lärare berättar om särbehandling och stor personalomsättning på grund av brister i ledarskapet på Jutarumsskolan.

Lärare larmar om brister på Jutarum – facket inkopplat igen

I flera års tid har förtroendet för ledningen på Jutarumsskolan varit lågt bland personalen. Nu är facket inkopplat – igen.
– Vi upplever att det är mycket särbehandling och vi har förlorat många bra kollegor som slutat för att de har blivit utfrysta, säger två lärare som HP pratat med.

ANNONS
|

Enligt den medarbetarundersökning som gjorts är det i första hand ledarskapet som gör att nästan hälften av de anställda som svarat på enkäten inte kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till vänner och bekanta.

Skolan hamnar i bottenskiktet när det gäller ledarskapet. De flesta staplar är röda, vilket innebär att åtgärder måste vidtas, eller gula vilket betyder att det finns förbättringspotential.

Två lärare som vill vara anonyma vittnar om att problemen handlar om att de anställda på skolan särbehandlas vilket de uppger också märks i lönekuvertet.

– Många av oss upplever att det finns två listor som man kan hamna på, en bra och en dålig. De kallas hit- och shitlistorna, berättar en av dem.

ANNONS

Kollegor slutat

De uppger att skolan styrs med härskarteknik. De som är tysta och inte säger emot klarar sig bra, medan de som har åsikter och inte är rädda för att säga ifrån drabbas hårt.

– Vi har och har haft stor personalomsättning i flera år. Många bra kollegor har slutat för att de känt sig utfrysta eller utsatta och det drabbar ju även våra barn, säger lärarna och tillägger att även föräldrar har reagerat på situationen.

Lärarna tillägger att problemet har lyfts flera gånger och nyligen resulterade det i en handlingsplan. Men denna har inte haft någon effekt hittills, menar de.

Nu är facket inkopplat igen.

– Det är en bra skola men vi måste få till en förändring i detta för det skapar mycket spänningar och oro, menar lärarna.

”Ser förbättringar”

Förvaltningschef Pauline Broholm Lindberg bekräftar att det pågår en process med Lärarfacket.

– Jag är informerad om processen på Jutarumsskolan och vi har en nära dialog med facket. Detta är en fråga som vi jobbar med och tar på allvar.

Hon håller dock inte med lärarna om att den handlingsplan som upprättats inte har gett effekt.

– Vissa har fortsatt lågt förtroende för ledningen medan andra inte har det. Vi ser förbättringar. Medarbetarenkäten signalerar att det är mycket som är bra på skolan. Det har skett en utveckling på vissa områden, men inte på andra.

ANNONS

De lärare som HP talat med pratar om särbehandling, hög personalomsättning och att de som favoriseras får högre löneökningar, stämmer det?

– Jag vet vad personalen framfört men jag tänker inte offentligt föra en dialog om vad vi jobbar med. Det pågår ett arbete och vi befinner oss mitt i det, säger Pauline Broholm Lindberg.

Fackets initiativ

Ulf Bengtsson på Lärarförbundet uppger att man på fackets initiativ inlett ett samarbete vad gäller Jutarumsskolan.

– Igen, tillägger han.

Hur uppfattar ni problemen på skolan?

– Vissa upplever problem, andra gör det inte. Tittar man på medarbetarundersökningen kan man också se att många staplar är gröna, man gillar arbetet och skolan, och sedan är det då vissa saker som är röda. En handlingsplan gjordes förra året och den ska nog ha gett resultat.

Vad händer nu?

– Det pågår en process med arbetsgivaren, mer än så vill jag inte kommentera i nuläget.

Skolans ledning har avböjt att svara på frågor.

ANNONS