Lärare JO-anmäler Högskolan i Halmstad

En lärare vid Högskolan i Halmstad JO-anmäler högskoledirektören för att hon ska ha lagt sig i personalens val av ledamöter till högskolestyrelsen. Enligt honom har hon fått valberedningen att dra tillbaka hans nominering för att hon inte gillar hans engagemang som skyddsombud. Därmed menar han att hon även kränkt hans lagstadgade föreningsrätt.