Länsstyrelsen vill ta prover på döda vildsvin

Afrikansk svinpest har etablerat sig i de baltiska länderna men inte nått Sverige ännu. Länsstyrelsen och SVA vill att det tas prov på döda vildsvin för att utesluta smittan – och man tar gärna hjälp av allmänheten.

ANNONS
|

Förra månaden höll länsstyrelsen ett möte för att analysera den regionala förmågan att hantera ett utbrott av afrikansk svinpest. Den epizootiska sjukdomen har etablerat sig i Baltikum och det finns därför en förhöjd risk att Sverige drabbas.

Epizootiska sjukdomar är sådana som allvarligt riskerar att skada djurhälsan och som innebär stora kostnader för samhället.

Tror ni att det kan vara den som har drabbat vildsvinen?

– Nej, det tror vi inte i nuläget, säger Viveca Eriksson, länsveterinär vid länsstyrelsen i Halland, och förklarar att det prov som har skickats in kom tillbaka negativt.

ANNONS

Men länsstyrelsen vill gärna se att det tas fler prover om det skulle fortsätta dyka upp döda vildsvin på de halländska stränderna.

– Vi skickar proverna för att säkerställa att det inte är svinpest, säger hon och förklarar att allmänheten kan ta benmärgsprover på döda djur och skicka in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Det som länsstyrelsen, SVA, kommuner, räddningstjänst, polis, Jägareförbundet och frivilligorganisationer övade på i april var samarbete och kommunikation. Det blev snabbt upp till bevis.

Exempelvis togs inte prov på det döda vildsvin som nyligen hittades på Västra stranden, åtminstone inte vad man känner till på länsstyrelsen.

– Det har funnits problem med informationsöverföringen, säger Viveca Eriksson och förklarar att länsstyrelsen känner till att det har legat en död gris på Östra stranden och en i Tylösand.

Hur kommer det sig att de här djuren har hamnat på stränder?

– Det vet vi inte. De kan ha spolats med från mindre vattendrag.

Är det vanligt att man hittar döda vildsvin så här?

ANNONS

– Nej. Det är inte vanligt. De är skygga och håller sig undan. Sedan är de ju fler nu vilket kan vara en förklaring, säger Viveca Eriksson.

Hon utesluter inte att det kan vara ren slump att flera döda vildsvin har hittats inom en relativt kort tidsperiod.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar, men inte människor. Sjukdomen har spridit sig från Afrika till andra länder, men alltså ännu inte till Sverige.

– Det hade inneburit ett stort behov av samverkan och en mycket stor insats från berörda parter om den kom hit, konstaterar länsveterinären.

ANNONS