Landets kvinnojourer kraftsamlar i Tylösand

Varje år mördas i snitt 15 kvinnor av en man som de haft en relation till. Hittills i år är antalet redan uppe i 12.
– Det är en fruktansvärd utveckling och helt oacceptabelt, säger Olga Persson, ordförande för riksförbundet Unizon. I helgen kraftsamlar deras 140 kvinno- och tjejjourer på Hotell Tylösand.

ANNONS
LocationTylösand||

– Närmare 170 personer är på plats och jag tror det är vår största kongress någonsin. Under helgen kommer vi besluta om en verksamhetsplan för de kommande tre åren, där vi bland annat fokuserar på att stoppa tvångsumgänge med en våldsutövande förälder, på rätten till permanent bostad för den som tvingas fly sitt hem och att verka för höjd kvalitet på skyddade boenden, berättar Olga Persson.

Landets kvinnojourer är just nu inne i en tuff period, kopplat till den nya lag som trädde i kraft 1 april i år. Den innebär att de som vill driva ett skyddat boende måste ansöka om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och även uppfylla en rad kriterier.

ANNONS

Platserna i Halmstad har stängts

Syftet är gott – att höja kvaliteten på det skydd och stöd som ges och att få bort oseriösa aktörer. Men flera kvinnojourer upplever att ribban nu satts så högt att de inte har råd att erbjuda skyddade boenden.

Så är det exempelvis för kvinnojouren Viktoria i Halmstad, som beslutade att stänga sina platser redan i slutet av november förra året.

– I stället lägger vi nu stort fokus på den öppna och förebyggande verksamheten. Vi har samtalsmottagning fyra gånger i veckan och är också ute på skolor och företag, säger Zandra Dukuly, som är ordförande för kvinnojouren Viktoria.

Majoriteten kommer söka tillstånd

Enligt Olga Persson kommer dock majoriteten av förbundets kvinnojourer att ansöka om tillstånd från Ivo.

– Vissa stängningar var kanske lite förhastade. Den nya lagen ställer inte krav på dygnetruntbemanning, vilket många trodde att den skulle göra, men det finns en risk att de höjda kraven innebär att det bli för dyrt för kommunerna. Och det är redan nu alldeles för få som erbjuds skyddat boende via socialtjänsten, säger hon.

Samarbetet mellan kvinnorjourer, polis, socialtjänst och andra aktörer ser Zandra Dukuly som det mest effektiva sättet att minska kvinnors utsatthet.

– På senare tid har vi bland annat haft kontakt med flera kvinnor som är utsatta för stalking. Något vi verkligen skulle önska är att det fanns fler åtgärder att ta till i sådana fall – ungefär på samma sätt som man gett polisen fler verktyg i kampen mot de kriminella gängen, säger hon.

ANNONS

Anders Thornberg medverkar

Riksordförande Olga Persson håller med och är särskilt glad för att Hallands nya landshövding, tidigare rikspolischefen Anders Thornberg, medverkar på kongressen i Tylösand.

– Att ha ett nära samarbete med polismyndigheten är ytterst viktigt för oss. Och att övriga samhället ser kvinnojourerna som en stor och viktig aktör.

Zandra Dukuly är glad över att årets kongress hålls just i Tylösand.

– Det är ett viktigt tillfälle för oss att synas och påminna de lokala politikerna om hur viktiga dessa frågor är, säger hon.

Fotnot: I Sverige finns två stora förbund som samlar kvinno- och tjejjourer, ROKS och Unizon. Kvinnojouren Viktoria i Halmstad tillhör Unizon.

ANNONS