Läkare och sjuksköterska anmäls som patientfarliga

Med bara några dagars mellanrum har en läkare och sjuksköterska på sjukhuset i Halmstad anmälts som en risk för patientsäkerheten till Inspektionen för vård och omsorg. Sjuksköterskan har även polisanmälts och avskedats.
– Det är tråkiga händelser, men det är viktigt att vi markerar var gränsen går, säger chefläkare Ola Blomqvist.