Läkare kritiseras av Ivo – patient avled efter miss

En hyrläkare på Hallands sjukhus i Halmstad skickade hem en medelålders person med bröstsmärtor. Vad läkaren inte upptäckte var att patienten hade ett bråck på kroppspulsådern. Dagen efter drabbades patienten av hjärtstillestånd och avled till följd av sina skador.
Nu konstaterar Ivo att läkaren brustit i sin bedömning när patienten skickades hem.